Izvršeni radovi na sanaciji odvoda na lokaciji Pakračka česma

Danas su radnici ” Voda Lipik ”  izvršili radove na sanaciji odvoda na lokaciji Pakračka česma. Radovi se izvode u sklopu cjelokupne rekonstrukcije česme.Ovim radovima riješenje odvod postavljanjem nove odvodne cijevi. To će omočiti da se voda više ne e  zadržava u unutrašnjem prostoru česme.

Naredni radovi biti če na uređenju fasade i postavaljanaj ploče.

Radovi na uređenju česme dogovo0reni  su 2015 godine između GradaPakrca i Voda Lipik .
foto: Labus Goran