Saniran put prema Cikotama

Tokom jula dovršeni su radovi na 2 kilometra dugoj lokalnoj cesti u Cikotama koje saniraju Hrvatske šume, a koje su prilikom eksploatiranja drvne mase, oštećene. Vrijednost ovih radova iznosi oko 100.000 kuna, a obuhvatio je nasipavanje cesta, kopanje kanala kroz cijelo selo s obje strane, saniranje klizišta na cikoćkoj cesti koje se pojavilo prilikom prošlogodišnjih poplava te saniranje dijela ceste kod Rogulja koja je zbog poplava sužena.

Riječ je o dogovoru između Grada Pakraca i Hrvatskih šuma što podrazumijeva obvezu Hrvatskih šuma da saniraju prometnice, održavaju i koriste za svoje potrebe te cestu nakon eksploatacije vrate u prijašnje stanje.

“Mi dobivamo sigurnu prometnicu za stanovništvo, a Hrvatske šume kvalitetnu prometnicu za eksploataciju drvne mase. Našli smo po prvi puta kompromisno rješenje gdje Grad redovito održava zimskom službom nerazvrstane ceste, a Hrvatske šume izvode investicijsko održavanje”, rekao nam je Goran Labus, pakrački dogradonačelnik.

On ističe da će se saniranjem ove lokalne ceste omogućiti normalno prometovanje ne samo za osam stanovnika Cikota, nego i za vikendaše iz Požege i Zagreba, koji sve učestalije dolaze u ovaj kraj.

Izvor: pakrackilist.hr